محصولات

کیفیت بالا سر لوحه کار ماست ؛ خوشاب با تنوع محصولات در خدمت شماست

انواع رب گوجه فرنگی

ROB
Rob Yek A-copy-min
ROb SHISHE
ROOOB OLD
ROB PAKATI

انواع کمپوت

GOLABI
GILAS
Gilas
ZARD ALOO
Gilas
Anjir A-copy-min
Zard aloo shishe
ghilas
Golabi A-copy-min
Sib A-copy-min
Holoo A-copy-min

انواع مربا

Moraba Balang Bozorg-min
Moraba tootfarangi bozorg-min
MORABBA GOLMOHAMADI
HAVIg
Moraba Havij bozorg-min
Moraba Albalo Bozorg-min
TOOT
BALANG

انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی

khiarshour
Sabzi A-copy
Bademjan A-copy
khiarshour
Nokhod Sabz A-copy
Zorat A-copy
TON MAHI
Lobia A-copy
khiarshour
LobiaGharch A-copy