محصولات

کیفیت بالا سر لوحه کار ماست ؛ خوشاب با تنوع محصولات در خدمت شماست

انواع رب گوجه فرنگی

ROB
Rob Yek A-copy-min
ROB PAKATI
ROOOB OLD
ROb SHISHE

انواع کمپوت

ZARD ALOO
Zard aloo shishe
Gilas
Holoo A-copy-min
ghilas
Golabi A-copy-min
GILAS
Anjir A-copy-min
Sib A-copy-min
Gilas
GOLABI

انواع مربا

HAVIg
BALANG
TOOT
MORABBA GOLMOHAMADI
Moraba Balang Bozorg-min
Moraba Albalo Bozorg-min
Moraba tootfarangi bozorg-min
Moraba Havij bozorg-min

انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی

Bademjan A-copy
Lobia A-copy
LobiaGharch A-copy
khiarshour
Sabzi A-copy
khiarshour
TON MAHI
Nokhod Sabz A-copy
khiarshour
Zorat A-copy