محصولات

کیفیت بالا سر لوحه کار ماست ؛ خوشاب با تنوع محصولات در خدمت شماست

انواع رب گوجه فرنگی

ROB
Rob Yek A-copy-min
ROb SHISHE
ROB PAKATI
ROOOB OLD

انواع کمپوت

Holoo A-copy-min
GOLABI
GILAS
Anjir A-copy-min
Gilas
ZARD ALOO
ghilas
Sib A-copy-min
Zard aloo shishe
Gilas
Golabi A-copy-min

انواع مربا

Moraba Havij bozorg-min
Moraba Balang Bozorg-min
HAVIg
TOOT
Moraba Albalo Bozorg-min
MORABBA GOLMOHAMADI
BALANG
Moraba tootfarangi bozorg-min

انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی

khiarshour
Lobia A-copy
LobiaGharch A-copy
Zorat A-copy
Nokhod Sabz A-copy
Bademjan A-copy
khiarshour
Sabzi A-copy
khiarshour
TON MAHI