محصولات

کیفیت بالا سر لوحه کار ماست ؛ خوشاب با تنوع محصولات در خدمت شماست

انواع رب گوجه فرنگی

Rob Yek A-copy-min
ROB
ROOOB OLD
ROB PAKATI
ROb SHISHE

انواع کمپوت

Golabi A-copy-min
ZARD ALOO
Sib A-copy-min
ghilas
GILAS
Gilas
Zard aloo shishe
Anjir A-copy-min
Gilas
GOLABI
Holoo A-copy-min

انواع مربا

BALANG
MORABBA GOLMOHAMADI
Moraba Balang Bozorg-min
Moraba Albalo Bozorg-min
TOOT
HAVIg
Moraba tootfarangi bozorg-min
Moraba Havij bozorg-min

انواع کنسرو گوشتی و غیر گوشتی

TON MAHI
Zorat A-copy
khiarshour
LobiaGharch A-copy
Bademjan A-copy
Nokhod Sabz A-copy
Sabzi A-copy
Lobia A-copy
khiarshour
khiarshour